top of page

1) RESERVATIE: De reservatie is pas definitief en geldig als deze door ons bevestigd werd en u onze algemene huurvoorwaarden aanvaard heeft. Voor reservaties kan u ons bellen  0478/ 24 33 00 of mailen naar:jumpensmile@hotmail.com.U kan ook terecht op ons facebook pagina fb.me/jumpensmilespringkastelen.

 

2) ANNULATIES: Bij aanhoudend slecht weer of voorspelling van slecht weer kan zowel de huurder als de verhuurder kosteloos annuleren tot 24 uur op voorhand.

 

3) BETALING: De betaling van de gehuurde attracties alsook de waarborg van 50€(enkel bij zelf ophaling)gebeurt contant bij in ontvangst name van de gehuurde attractie OF op voorhand per overschrijving. Alle prijzen zijn inclusief BTW. De prijs is voor 1 dag, ook op zon- & feestdagen. Wenst u een springkasteel voor een langere tijd te huren neem dan gerust contact met ons op.

 

4) LEVERING: OPHALING & PLAATSING: Voor de plaatsing hebben wij een vrije doorgang nodig van minstens 1 meter. Wij leveren niet door het huis.. Het tijdstip van leveren en ophalen wordt op voorhand besproken. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van onze klanten. Echter is dit niet altijd mogelijk in drukke perioden. Waar 's morgens als eerste geleverd wordt komen we het meestal 's avonds ook als eerste ophalen.De ophaaltijden zijn tussen 18.30u-21.00u

 

5) IN ONTVANGSTNAME: Hiermee verklaart de huurder alle huurvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan. Ook bevestigt hij op de hoogte te zijn van de werking van het gehuurde goed en heeft hij notie genomen van de goede staat van het springkasteel. Indien de huurder bij levering of onmiddellijk nadien schade vaststelt dient hij de verhuurder te verwittigen. Indien de verhuurder niet op de hoogte gebracht werd, zal deze niet weten of de schade al aanwezig was waardoor de schade op de huurder verhaalt zal worden.

 

6) PLAATSING: Het springkasteel kan best op een vlakke en zachte ondergrond, bij voorkeur gras, geplaatst worden. Het mag niet geplaatst worden op een puntige ondergrond ( stenen, glas,...). indien dit niet het geval is dient dit gemeld te worden bij reservering.Het springkasteel zal en mag nooit geplaatst worden op een zone die volledig bestaat uit zwart zand, dit om schade en enorme vervuiling aan het springkasteel te voorkomen. Als op vraag van de huurder het kasteel op een harde ondergrond ( v.b. klinkers ) dient geplaatst te worden kan het niet verankerd worden en zijn wij niet verantwoordelijk voor de eventuele schade die eruit voortvloeid. De blower van het springkasteel mag nooit afgedekt worden, deze is bestand tegen water. Indien u de blower uitschakelt, mag deze weer worden aangezet als de motor volledig tot stilstand gekomen is. Indien het springkasteel bij de huurder overnacht, zal de huurder instaan voor het afkoppelen van de blower en het veilig wegbergen ervan en is verplicht het springkasteel DUBBEL te vouwen;op deze manier wordt de binnenzijde minder nat van de regen en/of dauw. Het springkasteel mag na opstelling niet verplaatst worden. De toevoerbuis tot de motor moet steeds gestrekt liggen(voorkomt verbranding van de motor).

HET IS VERBODEN OM EEN GEHUURD SPRINGKASTEEL DOOR TE VERHUREN !!!!!!!

 

7) AANSPRAKELIJKHEID: De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode. Hij zal de aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van het springkasteel en/of onderdelen ervan, de kosten voor vervanging (nieuwwaarde) of reparatie op zich nemen. De huurder is verantwoordelijk voor eventuele schade/ongevallen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp tijdens de huurperiode. Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden aangerekend aan de huurder, De huurder blijft verantwoordelijk tot de volgende verhuring.

 

8) VERANTWOORDELIJKHEID: De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens het gebruik, de op- en afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties. Het kasteel mag enkel betreden worden onder toezicht van minstens één volwassene.

 

9) WAT BIJ REGEN? Bij regenweer blijft het kasteel gewoon in opgeblazen toestand staan, uitgezonderd bij rukwinden en/of onweer mag het springkasteel tijdelijk afgelaten worden: Stroom uitschakelen, De muren naar binnen plooien, Springkasteel dubbelvouwen zodat er niet veel water kan inlopen. Indien het toch open blijft liggen, sijpelt er water in het binnenste en ontstaat er schade die door de huurder dient betaald te worden. BELANGRIJK: na regen het kasteel zo snel mogelijk terug opblazen zodat het kan drogen. NB:Om misverstanden te vermijden:overdekte springkastelen zijn bedoeld als zonnewering en niet zozeer als bescherming tegen de regen. Een zekere bescherming tegen de regen is aanwezig, maar toch zal nog steeds regenwater doorsijpelen.

 

10) GEBRUIK VAN DE ATTRACTIES: Brillen, schoenen, sleutelhangers of andere puntige voorwerpen zijn strikt verboden tijdens het gebruik van het luchtkasteel. Dit om materiële en lichamelijke schade te voorkomen.Het is VERBODEN om op de muren te klimmen of te hangen en naar beneden te trekken. Het is verboden om op het dak van het springkasteel te klimmen.Verboden te roken, te eten of te drinken op het kasteel..Een springkasteel is geen zwembad;we laten het niet toe om er met water op te spelen     (tuinslang;waterbalonnen;emmers....)

Bij het gebruik van water hebben we er helaas achteraf teveel werk aan om het te drogen en te poetsen.Het voorste gedeelte dient enkel als opstap. Hierdoor is het uit veiligheidsoverwegingen ook verboden hierop te springen.

EEN SPRINGKASTEEL IS ONTWORPEN VOOR KINDEREN EN NIET VOOR VOLWASSENEN.

 

11) VOORZIENINGEN: De huurder moet stroom van 220V en 16A voorzien tot aan het springkasteel ( verlengkabel ) , dit is een normaal stopcontact. Sommige springkastelen zijn van 2 blazers voorzien. Er dient dan ook voldoende stroom voorzien te worden. De huurder zorgt voor een vrije doorgang van 1-2 meter om het springkasteel op zijn plaats te krijgen. Voorzie rondom het springkasteel een ruimte van minstens 1meter. Bij plaatsing van de bestelling verklaard de huurder zich akkoord met alle bepalingen van deze algemene huurvoorwaarden. Als er na verhuring abnormale vervuiling wordt vastgesteld zullen wij genoodzaakt zijn extra reinigingskosten aan te rekenen. Indien er zand, confetti, balonnen …. In het springkasteel aanwezig is, dient de huurder het te reinigen voor het ophalen. Het springkasteel is verboden terrein voor honden en/ of andere huisdieren. Dit om schade te voorkomen.

DE KLANT BEVESTIGD AKKOORD TE GAAN MET DE VOORWAARDEN

 

12)ZELF OPHALENDe dag nadat u het springkasteel heeft terug gebracht wordt deze opengezet voor controle.Wanneer het springkasteel niet extreem nat en/of vuil is;wordt de waarborg onmiddellijk terug gestort.

Het springkasteel wordt tenlaatste om 21.00u teruggebracht

Met vriendelijke groeten. Yves en Christine van Jump & Smile.

bottom of page